logo

Taal-Language

Inspirerend en effectief

Disclaimer

De op deze site verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en is daarmee nooit een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst of dienst. Op alle offertes en overeenkomsten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden Brabant

Auteursrecht
Alle opgenomen informatie is in (intellectuele) eigendom of in licentie van Schoenmakers Training & Advies, tenzij anders is vermeld.

 

Trainer/contactpersoon

Jan-Willem Schoenmakers
Twijnmeer 37
5294 AA Gemonde
mobile  +31(0)6 21248753

JW6

Aanvraag informatie